IJS - Odsek za sintezo materialov

Slovensko   English

Novice

Kontakt

 

Vodja odseka

prof. dr. Darko Makovec
darko.makovec@ijs.si 
Telefon: (01) 477 35 79 
 

 

Tajništvo 

Bernarda Anželak
bernarda.anzelak@ijs.si 
Telefon: (01) 477 33 23

Kot pove že ime odseka, se ukvarjamo predvsem s sintezo materialov. Razvoj novih načinov sinteze omogoča razvoj povsem novih ali pa izboljšanje lastnosti že znanih materialov. Materiali so namenjeni za uporabo na zelo različnih področjih, in sicer v tehniki, elektroniki, telekomunikacijah, optiki, medicini, ekologiji in živilski tehnologiji. Osnova je sinteza  različnih modernih oksidnih nanostrukturiranih, kompozitnih in večnamenskih materialov, kot so nanodelci s prilagojenimi površinskimi lastnostmi, njihove stabilne suspenzije, nanokompoziti in nanokompozitni delci, nanosi (filmi) na različnih podlagah, nanostrukturirane keramike, itd. Pridobljeno znanje o kontrolirani sintezi nadgrajujemo z znanjem o vplivu sestave, strukture, in predvsem strukturiranosti na njihove uporabne lastnosti. Pomemben del raziskav je usmerjen v razvoj novih metod, ki omogočajo industrijsko sintezo novih ali izboljšanih materialov.
 
 
 
 

Čeprav je pri naših raziskavah v ospredju sinteza materialov, pa so raziskave v nadaljevanju prestavljene po tipih materialov.

 

IJS - Odsek za sintezo materialov