IJS - Odsek za sintezo materialov

Slovensko   English

Novice

Kontakt

 

Vodja odseka

prof. dr. Darko Makovec
darko.makovec@ijs.si 
Telefon: (01) 477 35 79 
 

 

Tajništvo 

Bernarda Anželak
bernarda.anzelak@ijs.si 
Telefon: (01) 477 33 23

Magnetni fotokatalizatorji

 

V magnetnih fotokatalizatorjih kombiniramo magnetne lastnosti nanodelcev železovega oksida maghemita s fotokatalitskimi lastnostmi nanodelcev anatasnega titanovega oksida. Gre za nanokompozitne delce sestavljene iz jedra, ki ga predstavlja aglomerat superparamagnetnih nanodelcev in nanokristalinične anatasne prevleke, ali pa v delcu elektrostatsko spojimo nanodelce maghemita s predhodno sintetiziranimi nanodelci anatasa. Magnetni fotokatalizatorji so namenjeni za uporabo pri čiščenju onesnažene vode, pri čemer fotokatalizator v vodo dispergiramo in ga po čiščenju magnetno izločimo.

 

Padanje skupnega organskega ogljika v vodi onesnaženi z modelnim onesnažilom mravljično kislino zaradi njene fotokatalitske razgradnje v prisotnosti anatasnih nanodelcev T, nanodelcev T vezanih na aglomerate maghemitnih nanodelcev (magnetnih fotokatalizatorjev NC) in komercialnih fotokatalitskih nanodelcev Degussa P25.

IJS - Odsek za sintezo materialov