IJS - Odsek za sintezo materialov

Slovensko   English

Novice

Kontakt

 

Vodja odseka

prof. dr. Darko Makovec
darko.makovec@ijs.si 
Telefon: (01) 477 35 79 
 

 

Tajništvo 

Bernarda Anželak
bernarda.anzelak@ijs.si 
Telefon: (01) 477 33 23

Magnetni materiali za uporabo pri visokih frekvencah

 

Delovanje elektromagnetnih sklopov se seli v področje vse višjih frekvenc, kar omogoča miniaturizacijo in pa izkoriščanje frekvenčnega območja, ki še ni zasedeno (nad 30 GHz). Obenem pa vse širša uporaba visokofrekvenčnih naprav povzroča elektromagnetne motnje in elektromagnetno onesnaženje. Za ščitenje naprav, prostorov in ljudi so potrebni materiali, ki učinkovito absorbirajo elektromagnetna sevanja visokih energij.

Heksaferiti so materiali, ki hkrati izkazujejo primerne magnetne lastnosti za izdelavo pasivnih komponent in elektromagnetnih absorberjev za uporabo pri frekvencah do 90 GHz. Uporabnost heksaferitov pri tako visokih frekvencah je posledica anizotropne kristalne in magnetne strukture.

Visokofrekvenčne magnetne komponente na osnovi heksaferitov so v obliki monolitne keramike, za frekvence nad 30 GHz pa so bolj primerne debele plasti. Ne glede na obliko materiala, mora ta biti magnetno usmerjen. Pri tem so zrna, ki imajo obliko heksagonalnih ploščic, usmerjena v eni ravnini, na katero je os magnetizacije pravokotna, kar omogoča samostojno uporabo heksaferitnih keramik in plasti v remanentnem stanju brez dodatnega magneta.

 

 

Vpliv orientacije heksaferitnih zrn na obliko magnetne histereze (levo), idealno usmerjen material (sredina) in primer preferenčno usmerjenega sloja delcev BaFe12O19 (posnetek površine z vrstičnim elektronskim mikroskopom – desno).

IJS - Odsek za sintezo materialov