IJS - Odsek za sintezo materialov

Slovensko   English

Novice

Kontakt

 

Vodja odseka

prof. dr. Darko Makovec
darko.makovec@ijs.si 
Telefon: (01) 477 35 79 
 

 

Tajništvo 

Bernarda Anželak
bernarda.anzelak@ijs.si 
Telefon: (01) 477 33 23

Polprevodni materiali

Učinek PTCR v keramiki na osnovi donorsko dopiranega barijevega titanata.
Učinek PTCR v keramiki na osnovi donorsko dopiranega barijevega titanata.

 

Na odseku imamo dolgoletno tradicijo v raziskavah polprevodnih oksidnih materialov. V ospredju so keramični materiali, ki izkazujejo  učinek mej med zrni, kot sta ZnO veristor in upor s pozitivnim temperaturnim koeficientom (PTCR, pozistor) na osnovi donorsko dopiranega barijevega titanata. Na mejah med zrni polprevodne keramike se vzpostavijo napetostno odvisne (varistor) ali temperaturno odvisne (PTCR) potencialne zapore, ki odločilno uravnavajo električni tok skozi keramiko.

 

Veliko raziskav je bilo predvsem na področju PTC uporov. Upornost polprevodne, feroelektrične keramike BaTiO3 pri prehodu feroelektrično / paraelektrično (Currievi temperaturi) skokovito naraste iz polprevodnega v izolatorsko  območje. Curievo temperaturo lahko uravnavamo z zamenjavo Ba v strukturi BaTiO3 s podobnimi izovalentnimi ioni. Žal je strupeni svinec edini ion, ki zvišuje Currievo temperaturo BaTiO3 nad originalnih 128 oC. Da bi razvili PTC upore za delovanje pri visokih temperaturah brez dodatka strupenega Pb, raziskujemo možnosti razvoja uporov na osnovi feroelektrikov z visoko Currievo temperaturo, kot so keramike na osnovi sistemov  KNbO3 - BaTiO3, SrNb2O6 – BaNb2O6 in  BaTiO3 – Na0.5Bi0.5TiO3.

IJS - Odsek za sintezo materialov